0
Your basket:
0.00
Basket
info:Your shopping cart is empty.

EN - Regulamin

.
.
.

EN -

Regulamin - od 25.12.2014

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO GASTROPRODUKT.PL

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.gastroprodukt.pl jest własnością firmy FHU GastroProdukt Rafał Mirek , posługującego się numerem NIP 637-198-32-82, oraz numerem REGON 121198600, z siedzibą w Olkuszu (32-300) przy ul. 20 - tu Straconych 5 i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości. Numer telefonu/fax: 32 611 50 87 czynny od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.30-17.00, e-mail: biuro@gastroprodukt.pl

 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest „Konsument” lub inny podmiot, w szczególności „Przedsiębiorca”. Konsumenci lub Przedsiębiorcy zwani są dalej łącznie „Klientami”. Stroną dokonującą sprzedaży jest Rafał Mirek (zwany dalej „Sprzedawcą” lub „GastroProdukt”).

 3. Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej „Regulaminem”) określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania umów za pośrednictwem Sklepu oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 4. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu oraz w siedzibie Sprzedawcy tj. w Olkuszu przy ul. 20 - tu Straconych 5.

 5. Klienci mogą porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą formularza kontaktowego, wiadomości e-mail, faksu lub telefonicznie.

§ 2. Przedmiot transakcji

 1. Przedmiotami zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego www.gastroprodukt.pl transakcji są produkty przedstawione na stronach www.gastroprodukt.pl w chwili składania zamówienia.

 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu wyrażone są w złotych polskich wraz z ceną netto (bez VAT) i brutto (z VAT).

 3. Wszystkie produkty przedstawione na stronie internetowej Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

 4. W niektórych przypadkach (opisanych w instrukcji obsługi) instalacja urządzenia powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.

 5. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.


 

§ 3. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne do korzystania ze Sklepu są następujące:\

 2. -komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną oraz prawidłowo skonfigurowaną przeglądarką internetową InternetExplorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub inną, obsługującą standard HTML 5 i język JavaScript,

 • włączona obsługą plików cookies w przeglądarce.

 1. Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Klientów treści o charakterze bezprawnym.

§ 4. Procedura składania zamówienia

 1. Złożenie zamówienia następuje poprzez prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie zamówienia.

 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały tydzień.

 3. Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku po godzinie 15:00 oraz w soboty i dni ustawowo wolne od pracy, będą przyjmowane do realizacji w najbliższym dniu roboczym.

 4. Składanie zamówienia w Sklepie odbywa się według następującej procedury:

  • Należy dokonać wyboru Produktu w Sklepie oraz kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.

  • Po kliknięciu w przycisk „Dodaj do koszyka” możesz kontynuować zakupy lub przejść do formularza zamówienia naciskając przycisk „Przejdź do kasy”. Aby z poziomu przeglądania produktów przejść do formularza zamówienia należy najechać kursorem na koszyk a następnie wcisnąć przycisk „Realizuj zamówienie z obowiązkiem zapłaty”

  • Następnie wyświetli się strona z podsumowaniem zakupów, na której możesz dokonać sprawdzenia poprawności zamówienia, wybrać ilość zamawianych produktów oraz wybrać preferowaną formę dostawy. Aby przejść do następnego kroku należy wybrać przycisk „Dalej”

  • W dalszej kolejności zostaniesz poproszony o podanie danych kontaktowych oraz adresu dostawy. Masz również możliwość dokonania rejestracji lub logowania jeśli już posiadasz konto w naszym serwisie. Poprawne podanie danych i akceptacja regulaminu jest niezbędna do kontynuowania złożenia zamówienia.

  • W kolejnym kroku masz możliwość sprawdzenia czy wszystkie podane przez Ciebie dane są poprawne oraz ich ewentualnej zmiany.

  • Następnie masz możliwość wyboru sposobu dostawy.

  • W kolejnym oknie pojawi się potwierdzenie zamówienia oraz wybór sposobu płatności. W tym kroku masz też możliwość przekazania nam dodatkowych informacji.

  • W przypadku wyboru płatności przez PayU nastąpi wyświetlenie informacji o przygotowanej płatności. Aby dokonać płatności należy wcisnąć przycisk „Przejdź do płatności”

  • W przypadku wyboru płatności przelewem zostaną wyświetlone ponownie informację o zamówieniu aby umożliwić Klientowi ich ostateczną weryfikację. Żeby przejść dalej należy wcisnąć przycisk „Potwierdzam zamówienie”. W kolejnym oknie masz możliwość pobrania faktury proforma oraz uzyskujesz dane niezbędne do wykonania przelewu.

 5. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.

 6. Z chwilą telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

 7. Zamówienie realizowane jest w czasie od 3 do 14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia

 8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia Sprzedawca zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni po zawarciu umowy .


 

§ 5. Realizacja zamówienia

 1. Po telefonicznym potwierdzeniu złożenia zamówienia na adres e-mail podany przez Konsumenta zostanie wysłane potwierdzenie zawarcia umowy na odległość zawierające:

 • numer zamówienia,

 • informacje o wybranym przez Konsumenta produkcie,

 • wartość brutto zamówienia,

 • sposób porozumiewania się pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem,

 • dane identyfikujące Sprzedawcę

 • sposób i termin zapłaty,

 • sposób i termin dostarczenia produktu przez Sprzedawcę,

 • procedurę rozpatrywania reklamacji,

 • sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od umowy zawartej przez Konsumenta na odległość wraz z linkiem do formularza odstąpienia od umowy,

 • koszty zwrotu rzeczy ponoszonych przez Konsumenta w przypadku odstąpienia od umowy

 • zobowiązaniu Sprzedawcy do dostarczania rzeczy bez wad.

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w magazynie Sprzedawcy lub w magazynach producentów.

 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze, z wyłączeniem sobót.

 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Klient zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.

 4. O przewidywanym czasie realizacji zamówienia Klient jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia

 5. W wypadku braku możliwości realizacji zamówienia w terminie trzydziestu dni od złożenia zamówienia, Klient zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru a Sprzedawca zwróci wpłaconą kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

 6. Zamówione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub inny adres uzgodniony telefonicznie.

 7. Koszty transportu towaru są ponoszone przez Klienta

 8. W przypadku zamówień o wartości powyżej 1500,00 zł netto koszty transportu ponosi Sprzedawca i nie są one doliczane do kwoty zamówienia (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych).

 9. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Klient ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub braków w zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt Sprzedawcy.

 10. W przypadku odmowy przez kuriera oczekiwania na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Klient w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania z urządzenia (sprzętu) należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedawcy. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono urządzenie (sprzęt) oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą telefoniczną w godzinach pracy Sprzedawcy oraz e-mailem. Przedstawiciel Sprzedawcy skontaktuje się niezwłocznie z Klientem i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania.

 11. W zależności od firmy kurierskiej Klient może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

 12. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.


 

§ 6. Warunki i formy płatności

 1. W Sklepie dostępne są wyłącznie następujące formy płatności:

 • Płatność gotówką w przypadku odbioru osobistego

 • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy + koszt przesyłki

 • Przelewy24 - karta kredytowa lub przez konto Przelewy24 + koszt przesyłki

 • eCard - karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne przekierowanie do wybranego banku + koszt przesyłki

 1. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy jest następujący:

 • Alior Bank 17 2490 0005 0000 4500 7543 3965 | Konto Euro PL50 249000050000460015763093

Numer rachunku bankowego jest uwidoczniony na stronie internetowej Sklepu i jest przesyłany w e-mailu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane po otrzymaniu 100% zaliczki na konto Sprzedawcy.

 2. Klient zobowiązany jest do zapłaty za zamówione produkty w terminie 7 dni od dnia potwierdzenia przez Sprzedawcę złożenia zamówienia.

 3. Faktury VAT potwierdzające kwotę zakupu oraz wyszczególniające zakupione Produkty wysyłane są przesyłką kurierską wraz z Produktem lub wydawane Klientowi w razie odbioru osobistego.

 4. W wypadku zaistnienia jakichkolwiek błędów lub pomyłek Klient ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym Sprzedawcy.

§ 7. Odstąpienie od umowy przy sprzedaży konsumenckiej

 1. Odstąpienie od umowy przez konsumenta odbywa się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 2. Konsument, może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia dodatkowych kosztów z zastrzeżeniem § 7 pkt 4 i 6, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Pisemne oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu z prawa zwrotu może zawierać preferowaną formę rozliczenia zwrotu.

 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi kosztu przesyłki towaru do Konsumenta stanowiący najtańszy koszt przesyłki towaru niezależnie od sposobu przesyłki towaru wybranego uprzednio przez Konsumenta.

 4. Konsument zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu towaru do Sprzedawcy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, odesłać Produkt na adres Sprzedawcy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny od stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 7. Sprzedawca jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument dokonując płatności. W przypadku płatności za pomocą karty płatniczej, pieniądze zostaną zwrócone na rachunek bankowy karty płatniczej z której został dokonany zakup.

 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania

 9. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może skorzystać, a także przypadki, w których prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje określone są w pouczeniu

§ 8. Gwarancja i rękojmia

 1. Produkty sprzedawane za pośrednictwem sklepu GastroProdukt.pl objęte są gwarancją producenta lub sprzedawcy. Gwarancją producenta objęte są produkty firmy Whirlpool. Pozostałe produktu objęte są gwarancją sprzedawcy, na zasadach określonych w dokumencie gwarancyjnym.

 2. W przypadku, gdy Gwarantem jest sprzedawca dokument gwarancji jest dostarczany wraz z towarem. W przypadku, gdy Gwarantem jest producent, warunku gwarancji i sposób jej realizacji udostępnione są na stronie internetowej producenta.

 3. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone w opakowaniu naklejonym na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.

 4. Sprzedawca odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

 5. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie elektronicznej lub w formie pisemnej na adres GastroProdukt podany w § 1 Regulaminu.

 6. Konsument ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie wymienił produktu na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.

 7. Sprzedawca rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądań Konsumenta, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

 8. W każdym z powyższych przypadków, gdy realizacja żądań Konsumenta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.

§ 9. Procedura reklamacyjna

 1. Procedura reklamacyjna może być realizowana na podstawie przepisów o gwarancji (uprawnienie dotyczy zarówno Konsumenta jak i Przedsiębiorcy) lub przepisów o rękojmi (tylko w przypadku sprzedaży konsumenckiej).
 2. Do Konsumenta należy wybór podstawy prawnej składanej przez niego reklamacji.
 3. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu gwarancji jest Producent (w przypadku produktów firmy Whirlpool) lub Sprzedawca (w przypadku pozostałych produktów). Celem realizowania uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez Producenta należy postępować zgodnie z treścią wynikającą z dostarczonego wraz z produktem dokumentu gwarancyjnego.
 4. Podmiotem odpowiedzialnym z tytułu rękojmi jest Sprzedawca. 
 5. W przypadku chęci zgłoszenia reklamacji należy niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą celem wszczęcia procedury reklamacyjnej. 
 6. W przypadku zgłoszenia przez Klienta reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji skierowanej do Sprzedawcy, należy wypełnić formularz reklamacyjny znajdujący się w zakładce Dział Techniczny oraz kliknąć na link >>Kliknij, aby przejść do zgłoszenia<< lub bezpośrednio pod adresem www.gastroprodukt.pl/dzial-techniczny#serwisForm
 7. Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni (w przypadku reklamacji z tytułu rękojmi zgłoszonej przez Konsumenta) lub 30 dni (w przypadku reklamacji zgłoszonej przez Konsumenta na innej podstawie). W przypadku reklamacji zgłaszanych przez Przedsiębiorców zostaną one rozpoznanie w terminie do 30 dni.  
 8. Zgłaszający reklamację powinien niezwłocznie przesłać produkt objęty zgłoszeniem celem umożliwienia sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 9. Rozpatrzenie reklamacji następuje poprzez dokonanie sprawdzenia okoliczności zgłoszonych przez Klienta i ocenie zasadności żądań zgodnie z przepisami o rękojmi lub warunkami gwarancji.
 10. Odpowiedź w sprawie rozpatrzenia reklamacji Klient otrzyma na adres e-mail lub w formie pisemnej.

 

§ 10. Postanowienia końcowe

 

 1. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub innych ważnych przyczyn. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do użytkowników, którzy posiadają konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres biuro@gastroprodukt.pl lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego konto i poinformuje go o tym fakcie.

 3. Informacje zawarte na stronie www.gastroprodukt.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

 4. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez FHU Gastroprodukt będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


 

Regulamin (obowiązujący do dnia 24.12.2014)

§ 1. Strony transakcji

 1. Sklep Internetowy działający pod adresem www.gastroprodukt.pl jest własnością firmy  GastroProdukt  Rafał Mirek , NIP 637-198-32-82, Regon 121198600 mieszczącej się w Olkuszu przy ul. 20 - tu Straconych 5 i prowadzi sprzedaż wysyłkową: urządzeń gastronomicznych, drobnego sprzętu kuchennego, mebli ze stali nierdzewnej, profesjonalnych środków czystości.
 2. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest pełnoletnia osoba fizyczna lub firma, zwaną dalej Zamawiającym.
 3. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie Sklepu Internetowego jest firma GastroProdukt zwana dalej Sprzedającym.

§ 2. Przedmioty transakcji

 1. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez Strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www.gastroprodukt.pl w chwili składania zamówienia.
 2. Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają podatku VAT.
 3. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe, posiadają wymagane atesty i są objęte gwarancją producenta.

§ 3. Składanie zamówień

 1. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia udostępnionego na stronach sklepu internetowego oraz potwierdzenie zamówienia.
 2. Potwierdzenie zamówienia następuje drogą telefoniczną. Wysyłka nie będzie realizowana w przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia w ciągu 4 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia.
 3. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
 4. Zamówienie realizowane jest w przeciągu 3-14 dni roboczych od momentu potwierdzenia zamówienia
 5. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację złożonego zamówienia obsługa sklepu zastrzega sobie możliwość telefonicznego uzgodnienia innego terminu dostawy nie później jednak niż w terminie trzydziestu dni po zawarciu umowy .
 6. Zakupione towary dostarczane są pod wskazany adres w formularzu zamówienia lub uzgodniony telefonicznie.
 7. Koszty transportu towaru są ponoszone przez odbiorcę zgodnie z wytycznymi podanymi przy telefonicznym potwierdzaniu zamówienia.
 8. Zaleca się sprawdzenie w obecności pracownika firmy spedycyjnej jakość i kompletność dostawy.
 9. W zależności od firmy spedycyjnej Nabywca może być proszony o wniesienie dostarczonego towaru.

§ 4. Warunki płatności

 1. Warunki i formy płatności:Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego. Zastrzegamy sobie możliwość sprawdzenia wiarygodności finansowej Zamawiającego.
 • w przypadku firm państwowych: przelew 14 dni od daty wystawienia faktury,
 • w przypadku firm prywatnych do wyboru:
 • przedpłata 100% przed wysyłką towaru (+19,00 zł brutto.)przy zamówieniach o wartości poniżej 1500,00 zł brutto.
 • Pobranie (+35,00 zł brutto do 29 kg)
 • W przypadku zamówień o wartości powyżej 1500,00 zł netto koszty transportu ponosi Sprzedający i nie są one doliczane do kwoty zamówienia (nie dotyczy towarów wielkogabarytowych).
 • PayU - karta kredytowa lub przez konto PayU (+19,00 zł.)
 • eCard - karta kredytowa lub natychmiastowy przelew internetowy, następuje automatyczne przekierowanie do wybranego banku + 2 % prowizja (+19,00 zł.)

§ 5. Termin realizacji

 1. Czas realizacji zamówienia zależny jest od dostępności danego produktu w naszym magazynie lub w magazynach producentów.
 2. Czas realizacji jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania paczki ze Sklepu, przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo wydłużenia czasu realizacji w przypadku chwilowego braku towaru u producenta. W takim przypadku Zamawiający zostanie o tym fakcie bezzwłocznie poinformowany.
 4. O przewidywanym czasie realizacji Zamawiający jest indywidualnie powiadamiany telefonicznie lub przez e-mail w momencie potwierdzania przyjęcia zamówienia.
 5. W wypadku braku możliwości realizacji w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, Zamawiający zostanie powiadomiony o braku dostępności towaru a sprzedający zwróci wpłaconą kwotę przelewem na konto wskazane przez Zamawiającego. 

§ 6. Gwarancja


Wszystkie zakupione towary są fabrycznie nowe, posiadają gwarancję producenta, która wraz z instrukcją obsługi dostarczana jest z towarem.

 1. Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty przekazania towaru.
 2. Gwarancja może mieć inny okres niż 12 miesięcy. Fakt ten jest każdorazowo odnotowany w karcie gwarancyjnej, na fakturze sprzedaży lub w ofercie złożonej Zamawiającemu.
 3. Gwarancja obejmuje towary, które zostały dostarczone do Zamawiającego i są wymienione na fakturze sprzedaży.
 4. W przypadku braku pieczątki sprzedawcy na karcie gwarancyjnej niezbędne dokumenty należy przesłać pocztą na adres korespondencyjny Sprzedającego, gdzie zostaną uzupełnione wpisy, opieczętowane i odesłane.
 5. Karta gwarancyjna oraz instrukcja obsługi towaru mogą być umieszczone w opakowaniu naklejonym na zewnętrznej stronie opakowania dostarczanego towaru lub wewnątrz opakowania.
 6. W przypadku reklamacji należy niezwłocznie po stwierdzeniu podstawy uprawniającej do wszczęcia procedury reklamacyjnej skontaktować się ze Sprzedającym.
 7. W niektórych przypadkach (opisanych w instrukcji obsługi) instalacja urządzenia powinna być wykonana stosownie do obowiązujących przepisów krajowych przez wyspecjalizowany i uprawniony personel techniczny. Zalecane jest korzystanie z autoryzowanego serwisu technicznego z uwagi na możliwość utraty gwarancji lub utratę możliwości dochodzenia roszczeń reklamacyjnych w przypadku, gdy instalacja lub serwis był wykonany przez nieautoryzowany serwis techniczny.
 8. Zgodnie z artykułem 545 §2 Kodeksu Cywilnego Zamawiający ma obowiązek sprawdzić w obecności pracownika firmy spedycyjnej kompletność dostawy. Sprawdzenie przesyłki może nastąpić dopiero po podpisaniu listu przewozowego. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń opakowań lub zawartości należy niezwłocznie sporządzić protokół szkody na druku firmowym spedytora i niezwłocznie (do 24 godzin) zgłosić ten fakt sprzedawcy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Zamawiającego z tytułu uszkodzenia czy zdekompletowania przesyłki w transporcie od firmy spedytorskiej.
 9. W przypadku odmowy przedstawiciela firmy transportowej oczekiwania na sprawdzenie przesyłki i odnotowania tego faktu w dokumencie przewozowym (przesyłka nie została sprawdzona niezwłocznie po dostawie) Zamawiający w ciągu 24 godzin powinien dokonać sprawdzenia zawartości przesyłki. Po usunięciu opakowania z urządzenia (sprzętu) należy upewnić się co do integralności (braku uszkodzeń) i zgodności towaru z zamówieniem. W sytuacji pojawienia się wątpliwości należy wstrzymać się od użytkowania i zwrócić się do Sprzedającego. Należy zachować oryginalne opakowanie w jakim dostarczono urządzenie (sprzęt) oraz kopię dokumentu przewozowego. Zgłoszenie należy dokonać drogą telefoniczną w godzinach pracy Sprzedającego oraz e-mailem. Przedstawiciel Sprzedającego skontaktuje się niezwłocznie z Zamawiającym i poinformuje go co do przebiegu dalszego postępowania. 
 10. Przed rozpoczęciem czynności instalacyjnych i eksploatacyjnych urządzenia/sprzętu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
 11. Wszelkie informacje o produktach pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów lub importerów. Zdjęcia produktów lub ich opis techniczny zamieszczone na stronie internetowej mogą różnić się od stanu faktycznego, co może być związane z ciągłym technologicznym ulepszaniem urządzeń jak również z faktem, iż monitory, zdjęcia i rysunki w subiektywny sposób przedstawiają kolory i proporcje.
 12. W przypadku sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami, wyłącza się odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynikającą z odpowiednich przepisów Kodeksu cywilnego.

§ 7. Reklamacje i zwroty

 1. Ewentualne uszkodzenia powstałe podczas dostawy należy niezwłocznie zgłosić osobie dostarczającej przesyłkę oraz skontaktować się ze sprzedającym.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. nr 22, poz. 271) Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 10 dni od daty dostarczenia towaru, powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez za mawiającego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu. Koszt dostawy i odesłania towaru nie podlega zwrotowi.
 4. Faktura korygująca jest wystawiana w momencie przyjęcia zwracanego towaru na magazyn producenta.

§ 8. Ochrona prywatności i inne prawa

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez FHU GastroProdukt ul. Króla Kazimierza Wielkiego 73 z siedzibą w Olkuszu danych osobowych zawartych w zamówieniu w celach jego realizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883).
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji oraz cen produktów, pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów. 
 2. W sprawach nieuregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Ewentualne skargi, zażalenia należy kierować na adres wskazany w § 1 regulaminu.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w razie zmiany przepisów prawa, zasad funkcjonowania sieci Internet lub innych ważnych przyczyn. Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu. Zmiana jest skuteczna w stosunku do użytkowników , którzy posiadają konto, w terminie 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zamawiający może przesłać swoje oświadczenie o akceptacji lub braku akceptacji nowego Regulaminu pocztą elektroniczną na adres biuro@gastroprodukt.pl lub przesłać swoje oświadczenie na adres Sprzedającego. Sprzedający z chwilą otrzymania oświadczenia o braku akceptacji zmian regulaminu usunie posiadane przez Zamawiającego konto i poinformuje go o tym fakcie.
 5. Informacje zawarte na niniejszej stronie nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 6. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje powyższy Regulamin.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.02.2013